Excursie infocentrum Leidsche Rijn en DomUnder

 

Het bestuur van de Stichting Vastgoed Monitor Food Valley kijkt met veel plezier terug op de geslaagde excursie naar het infocentrum Leidsche Rijn en DomUnder. Er was volop gelegenheid tot ontmoeting en netwerken; onder de bezielende leiding van Bob (DomUnder) en Marjolein (Leidsche Rijn) hebben we leerzame ervaringen opgedaan over verleden en toekomst en daarmee voor nu; het eten was in een geweldige ambiance en van goede kwaliteit! En ja, we waren blij dat ook de bus het weer deed en veilig terugbracht.


We willen jullie daarom allen hartelijk danken voor de deelname en zien uit naar een

verdere plezierige samenwerking in de toekomst!

 

Met een hartelijke groet namens het gehele bestuur,
Marieke Overduin

 

INITIATIEFNEMERS