Symposium Vastgoedmonitor 2020

U bent hartelijk welkom bij het jaarlijkse symposium van de Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley op donderdag 25 juni aanstaande. Dit jaar in een nieuw jasje: We ontmoeten elkaar online!

Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt staan vanzelfsprekend centraal tijdens het symposium. In deze roerige tijden merken we dat er veel verschillende berichtgeving is. Soms tegenstrijdig en ook niet altijd positief. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Voor kopers, huurders, overheden, corporaties en marktpartijen. Als Stichting kunnen we dit onzekere gevoel niet wegnemen. Wel kunnen we - juist nu - bij de feiten blijven als het gaat om de woningmarktcijfers.

Tijdens het symposium belicht Jan Winsemius, directeur van Bureau Middelkoop, de feiten, cijfers, risico’s en scenario’s rondom de volkshuisvestingsvraag in de regio voor de komende jaren. Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft, vertelt ons zijn visie en hoe we kunnen inspelen op de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Hij gaat vooral in op de afstemming tussen gemeenten, markt en corporaties. Juist in tijden van snelle ontwikkelingen op de woningmarkt en de veranderende behoefte van de woonconsument. Beide sprekers besteden ook aandacht aan de effecten op de woningmarkt in onze regio van onder andere het coronavirus, de stikstofdiscussie en de verplaatsingen vanuit de Randstad.

Naast deze inspirerende sprekers is er een debat onder leiding van dagvoorzitter Marieke Overduin en een ontmoeting met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en vastgoedorganisaties. Het bestuur ziet er naar uit om u online te ontmoeten.

Tijd en plaats

Donderdag 25 juni 2020 van 15.00 uur – 17.00 uur. Klik hier voor de livestream.

Programma

  • 15.00 uur Online welkom door Marieke Overduin, dagvoorzitter.
  • 15.10 uur Opening door René Verhulst, burgemeester van Ede.
  • 15.20 uur Presentatie door Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft met gelegenheid tot vragen stellen.
  • 15.55 uur Interviews met Annelies Barnard, Woning Stichting Wageningen en Arjen Westerneng, Gemeente Ede.
  • 16.00 uur Presentatie Jan Winsemius, adviseur Bureau Middelkoop met gelegenheid tot vragen stellen.
  • 16.30 uur Interviews met Robert Hoekstra, Bouwbedrijf Van de Kolk en Sabine Berenschot, Rabobank.
  • 16.40 uur Debat onder leiding van Marieke Overduin
  • 17.00 uur Afsluiting

Fijn als u op 25 juni inlogt bij het symposium. Ongeveer twee weken van tevoren ontvangt u na aanmelding de link met nadere instructies.

Aanmelden

Stuur een email naar info@vastgoedmonitorfoodvalley.nl