Bestuur

 

 

 

Marieke Overduin, voorzitter

“Als wethouder van o.a. de portefeuille Wonen in de regio FoodValley heb ik de afgelopen jaren met plezier deelgenomen aan de Raad van Advies van de Stichting Vastgoedmonitor Food Valley. Ik vind het van groot belang om de verbinding te blijven leggen tussen de marktpartijen, overheden (gemeenten én provincies) en coöperaties en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Dat gebeurt al op uitstekende wijze door het inzichtelijk maken van vastgoedontwikkelingen in deze regio door de Vastgoedmonitor, maar ook door de verschillende symposia met actuele thema’s, forums en de website. De regio Food Valley heeft goud in handen en de gelijkwaardige samenwerking tussen de verschillende partijen is uniek. Ik vind het belangrijk deze samenwerking te continueren en wil me daar graag als voorzitter voor inzetten.”

 

 

Rob Arends, algemeen bestuurslid

"Samen bereik je meer. Als partners binnen de Rabobank Groep begrijpen BPD en de lokale Rabobanken deze coöperatieve gedachte. Als één van de grootste gebiedsontwikkelaars van Europa geeft BPD al 70 jaar vorm aan vooruitgang. De Rabobank  –die al meer dan 115 bestaat-  is sinds 1972 de grootste financiële dienstverlener in Nederland. Samen werken BPD en de Rabobank aan de financiering, ontwikkeling en realisatie van integrale woongebieden en kleinschalig commercieel vastgoed. Precies daar waar het goed wonen, leven en recreëren is. Door onze krachten en kennis te bundelen zijn wij een uitstekende partner voor gemeenten en provincies bij de ontwikkeling en realisatie van de woon- en werkgebieden in de regio. We vinden het belangrijk daar aanwezig te zijn waar het gebeurt, lokale betrokkenheid. Zo waarborgen we onze lokale verankering en kennis en zorgen voor een optimale betrokkenheid en verbinding tussen de lokale markt en eindgebruiker. Want met elkaar bereik je meer. Voor elkaar, voor de lokale samenleving, voor u."

 

 

Gerben Hartkamp, Midden Nederland Makelaars

"Midden Nederland Makelaars werkt vanuit zes vestigingen. Midden Nederland Makelaars heeft drie specialisaties, woningmakelaardij, bedrijfsmakelaardij en agrarisch onroerend goed. Elk van deze terreinen kent een hoge mate van vakkennis. Zo is het opleidingsniveau van onze makelaars hoog, zijn ze allen beëdigd makelaar/taxateur en gecertificeerd conform stichting VastgoedCert. Daarnaast is Midden Nederland Makelaars aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). In elke discipline hebben de gediplomeerde makelaars van Midden Nederland Makelaars hun sporen verdiend. U praat met vakmensen die volledig op de hoogte zijn van alle aspecten die met onroerend goed te maken hebben. Met drie specialisaties op het gebied van onroerend goed is Midden Nederland Makelaars de meest deskundige makelaar in het Midden van Nederland."

 

 

Marian Teer, Gezamenlijke FoodValley-corporaties

Elf woningcorporaties, werkzaam in negen gemeenten in de FoodValley regio, bundelen al vele jaren hun kennis en ervaring in de Vastgoedmonitor. Wij beheren samen bijna 44.000 verhuureenheden. Dit zijn vooral goede en betaalbare sociale huurwoningen.
De economische dynamiek in de regio is sterk. Er is veel vraag naar huurwoningen. De centrale ligging, de goede bereikbaarheid en de groen stedelijke woonmilieus verschaffen de woningcorporaties een stevige basis om te investeren. Wij willen door samenwerking het prettig wonen voor iedereen in de regio FoodValley mogelijk maken.

 

 

Yvonne Snoijer, algemeen bestuurslid

Kort na mijn aantreden als directeur bij Rabobank Vallei en Rijn kwam ik in aanraking met de Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley. Nog niet eerder was ik een dergelijk initiatief tegengekomen. Het verbinden van overheid en marktpartijen om samen te bekijken wat nodig is op het gebied van 'Wonen' in de regio Food Valley. Het bundelen van deze krachten maakt de stichting een unieke en waardevolle gesprekspartner. Door middel van symposia en andere bijeenkomsten levert zij een bijdrage aan diverse thema's die gerelateerd zijn aan het prettig en duurzaam wonen in deze regio, nu en in de toekomst. Iets waar ik graag een bijdrage aan lever, samen sta je immers sterker.

 

 

Wouter van de Top, De Bunte Vastgoed

 

INITIATIEFNEMERS