RAAD VAN ADVIES

Nu de opzet van de Vastgoedmonitor verder is geprofessionaliseerd, maakt een Raad van Advies onderdeel uit van de organisatie. Van elke GOUD Participant heeft één vertegenwoordiger zitting in de Raad van Advies. Deze Raad voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Het bestuur krijgt waardevolle adviezen over de procesaanpak, de programmering van de bijeenkomsten en over de onderzoeksvragen en inhoud van het rapport. De inbreng van de Raad van Advies wordt buitengewoon gewaardeerd en draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de monitor.

 


Teun van der Velde

T. van der Velde (Teun)

Voorzitter

 


W. Scheel (Willeke)

Rabobank

 


Timo Wagteveld

T. Wagteveld (Timo)

Regio Food Valley

 


Henk van de Kolk

A. van de Kolk (Henk)

Bouwbedrijf van der Kolk

 


Henk van de Kolk

C. Hoogendijk (Coen)

Bouwbedrijf van Grootheest

 


Cees de Jong

C. de Jong (Cees)

De Bunte vastgoed

 


Herbert Bosch

Vacature

BPD Ontwikkeling BV

 


Antoni Poot

A. Poot (Antoni)

LATEI projectontwikkeling B.V.

 


Jan-Willem-Hermans

mr. J.W. Hermans (Jan Willem)

OLENZ notarissen

 


Dirk Jan van de Brink

D.J. van den Brink (Dirk Jan)

Bouwbedrijf Kreeft BV

 


Janine Wessels

J. Wessels (Jannine)

Provincie Utrecht

 


Dijsterhuis

H.L. Dijksterhuis (Harke)

Gemeente Nijkerk

 


Hans Koopman

D. Schierboom (Dick)

Provincie Gelderland

 


Hans Koopman

G. Doornbos (Gonny)

(lid per 1 september 2019) BPD