Raad van Advies

 

Nu de opzet van de Vastgoedmonitor verder is geprofessionaliseerd, maakt een Raad van Advies onderdeel uit van de organisatie. Van elke GOUD Participant heeft één vertegenwoordiger zitting in de Raad van Advies. Deze Raad voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Het bestuur krijgt waardevolle adviezen over de procesaanpak, de programmering van de bijeenkomsten en over de onderzoeksvragen en inhoud van het rapport. De inbreng van de Raad van Advies wordt buitengewoon gewaardeerd en draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de monitor.

 

Voorzitter

de heer T. van der Velde (Teun)  

Gezamenlijke FoodValley-corporaties

de heer H. van Heteren (Hans)

 

Regio FoodValley
mevrouw M. Overduin (Marieke) 

 

OLENZ notarissen

de heer mr. J.W. Hermans (Jan Willem)

LATEI projectontwikkeling B.V.

de heer A. Poot (Antoni)

Provincie Gelderland

mevrouw M. Vreman (Margot)

 

Gezamenlijk Participant:

Bouwend Nederland, afd. Veenendaal

de heer R. van Laar (Roel)
 

Bouwend Nederland, afd. Zuid-West Veluwe

de heer W. van der Meer (Wim)

 

Gemeente Barneveld

de heer A. de Kruijf (Aart)

Rabobank

mevrouw Y. van den Berg – Snoijer (Yvonne)

 

Domicilie makelaars

de heer N. de Boer (Nick)

 

 

Kelderman Bouw

de heer H. Koopman (Hans)

De Bunte vastgoed

de heer C. de Jong (Cees)

 

 

INITIATIEFNEMERS