RAPPORTAGES

De Vastgoedmonitor geeft een overzicht van en een inzicht in de vastgoedontwikkelingen binnen de FoodValley regio. Diverse statistische, versnipperde gegevens worden in een aantal onderwerpen in de rapportage gebundeld. Onderwerpen als woningvoorraad, bouwplannen en inrichting bedrijventerreinen komen aan de orde in de Vastgoedmonitor.

 

De huidige marktsituatie wordt afgezet tegen de ambities van FoodValley. Analyses maken onderdeel uit van het rapport. De Vastgoedmonitor komt met conclusies en aanbevelingen voor een optimale ruimtelijke inrichting van de FoodValley, waarbij het behoud van de groene ruimte en de leefkwaliteit hoog in het vaandel staat. Overheden, corporaties, bedrijfsleven en kennisinstituten kunnen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken als beleids- en planningsdocument.

 


2018

 

Vastgoedmonitor FoodValley 2018

Download hele document (pdf 28.66 MB)

Bekijk samenvatting

Bekijk online


2017

 

Vastgoedmonitor FoodValley 2017

Download hele document (pdf 3.45 MB)

Bekijk samenvatting

 

Woningmarktmonitor provincie Gelderland

Bekijk online

 

Planmonitor Wonen Regio FoodValley

Bekijk online

Naar forum


2016

 

Vastgoedmonitor FoodValley 2016

Download hele document (pdf 4.6 MB)

 

 

Planmonitor Wonen Regio FoodValley

Bekijk online

Naar forum


2015

 

Vastgoedmonitor FoodValley 2015

Download hele document (pdf 6.54 MB)

Bekijk online

 

Werkdocument April 2015

Download hele document (pdf 12.4 MB)

Bekijk online