Rapportages

 

De Vastgoedmonitor geeft een overzicht van en een inzicht in de vastgoedontwikkelingen binnen de FoodValley regio. Diverse statistische, versnipperde gegevens worden in een aantal onderwerpen in de rapportage gebundeld. Onderwerpen als woningvoorraad, bouwplannen en inrichting bedrijventerreinen komen aan de orde in de Vastgoedmonitor.

 

De huidige marktsituatie wordt afgezet tegen de ambities van FoodValley. Analyses maken onderdeel uit van het rapport. De Vastgoedmonitor komt met conclusies en aanbevelingen voor een optimale ruimtelijke inrichting van de FoodValley, waarbij het behoud van de groene ruimte en de leefkwaliteit hoog in het vaandel staat. Overheden, corporaties, bedrijfsleven en kennisinstituten kunnen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken als beleids- en planningsdocument.
 

Rapportage 2018


Vastgoedmonitor FoodValley 2018

DOWNLOAD | BEKIJK ONLINE

 

 

 

 

 

 

Rapportages 2017


Vastgoedmonitor FoodValley 2017

DOWNLOAD

 

 

 

 

Woningmarktmonitor provincie Gelderland

BEKIJK ONLINE

 

 

 

 

 

Planmonitor Wonen Regio FoodValley

NAAR FORUM | BEKIJK ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportages 2016


Vastgoedmonitor FoodValley 2016

DOWNLOAD | BEKIJK ONLINE

 

 

 

 

 

Planmonitor Wonen Regio FoodValley

NAAR FORUM | BEKIJK ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

Rapportages 2015


Werkdocument April 2015

Verkenning van de marktvraag
Rondom het programma betaalbaarheid van het wonen in de regio Foodvalley

DOWNLOAD | BEKIJK ONLINE

Vastgoedmonitor FoodValley 2015

Verkenning van de marktvraag
Rondom het programma betaalbaarheid van het wonen in de regio Foodvalley

DOWNLOAD | BEKIJK ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIATIEFNEMERS