Voorjaarsbijeenkomst inspiratie lunch

Fijn dat u erbij was!

Hartelijk dank voor uw deelname aan onze voorjaarsbijeenkomst inspiratielunch bij Omnia te Wageningen. Een volle zaal met 80 aanwezigen, daar zijn we trots op. Het onderwerp leeft dus. We kijken terug op een inspirerende middag met levendige discussies. 

Peter Boelhouwer - TU Delft, Faculteit Bouwkunde en Jos Feijtel - vanuit zijn rol in het Expertteam Woningbouw dat via RVO werkt in opdracht van BZK, hebben samen een actieplan geschreven ter voorkoming stilvallen woningbouwprojecten geschreven (d.d. 27.3.2023). Dit actieplan bevat twaalf hoofdactiepunten. De heren gaan ons een toelichting geven op deze notitie.

De stellingen waren o.a.;  

  • Beter 10 kleine projecten dan 1 groot project.
  • Voor vleermuizen wordt sneller een huis gebouwd dan voor mensen.
  • Er moet een bouwplicht komen.
  • Jongeren verdienen meer aandacht dan ouderen in woningbouwplannen.

Op deze manier kunnen wij (markt, corporatie en overheid) de discussie trechteren naar concrete stappen om zo echt tot verandering en verbetering van de processen te komen.

Deze actiepunten zijn genoteerd en meegegeven aan de leden van de versnellingstafel Foodvalley (zie bovenstaande foto).

Nog even nalezen?
De link naar de presentaties vindt u hier