Welkom

De Stichting Vastgoed Monitor Regio Foodvalley is opgericht in januari 2007 op initiatief van een aantal ondernemers actief binnen de vastgoedsector in de regio Foodvalley. Inmiddels hebben allerlei publieke en private partijen, zoals de regionale gemeenten en corporaties,  zich bij de stichting aangesloten en fungeert de stichting als een platform voor gezamenlijk onderzoek en overleg binnen de regio.  

De Stichting streeft de volgende doelstellingen na:

 • Het bevorderen van de samenwerking tussen publieke en private partijen in de Regio Foodvalley.

 • Het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in de regio in zijn algemeenheid en daarbinnen de woningmarkt in het bijzonder.

Daartoe organiseert de stichting jaarlijks een verschillende bijeenkomsten, waarvan de belangrijkste de presentatie is van de jaarlijkse vastgoedmonitor, in juni. In het verleden was die vastgoedmonitor een papieren verslag van de jaarlijkse analyse van de regionale vastgoedmarkt. Nu staat de vastgoedmonitor online, en hebben participanten in de stichting ook direct toegang tot de achterliggende marktdata.

De vastgoedmonitor draagt bij aan een succesvolle programmering  in de regio. De huidige marksituatie wordt afgezet tegen de ambities van de Foodvalley. Analyses maken onderdeel uit van de themabijeenkomsten en jaarlijkse traditionele vastgoedmonitor. De bijeenkomsten bieden een open platform voor partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij wordt vanuit de stichting met de conclusies en aanbevelingen van de analyses ook steeds een inhoudelijke input geleverd voor een optimale ruimtelijke inrichting en programmering van de Foodvalley.

De bijeenkomsten hebben tevens een netwerkfunctie. Het belang voor overheden, woningcorporaties, beleggers, bedrijfsleven en kennisinstituten is dat zij het netwerk en de uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruiken om te komen tot een betere toekomst voor de regio Foodvalley.

Voor informatie over het project Vastgoedmonitor Foodvalley kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 06-53898854 of mailen naar info@vastgoedmonitorfoodvalley.nl

Nieuws

 • news title

  Symposium Vastgoedmonitor 2020

  Hartelijk dank voor uw online bezoek aan ons jaarlijks symposium op 25 juni. Evenement gemist? Bekijk hier alles terug!

  26 juni 2020 | Ede
 • news title

  Themasymposium Wonen en Zorg

  Wonen en Zorg zijn sterk in ontwikkeling. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Veel mensen die nu intramuraal zijn gehuisvest, wonen vanaf 2021 zelfstandig in de wijk. Dat vraagt om vernieuwende woonvormen. Vastgoed en Zorg hebben elkaar daarvoor nodig. Hoe gaan we dat doen in Regio Foodvalley? Inspiratie, kennisdeling en discussie over de samenwerking tussen Vastgoed en Zorg staan centraal tijdens het symposium op 7 november. Er zijn veel inspirerende voorbeelden....

  7 november 2019 | Down Town Veenendaal, Tuinstraat 133 Veenendaal
 • news title

  Tour door Almere

  Op donderdag 17 oktober hebben onze participanten een mooie tour door Almere gemaakt. We werden hartelijk ontvangen op het stadhuis voor een presentatie over project Oosterwold gegeven door gebiedsregisseur Werner Brouwer. Daarna zijn we onder begeleiding van stadsgids Marie-Josée Roselaers door Almere gereden en hebben we bij Floriade terrein 2 panden mogen bezichtigingen en uiteindelijk zijn we geëindigd in project Duin waar we de avond heerlijk hebben afgesloten onder het genot van een ...

  17 oktober 2019 | Almere