Regio

De Regio Foodvalley is aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie. Het woningprogramma voor de komende 20 jaar is enorm. Een jaar of 10 geleden was het scenario nog een afzwakkende groei en vervolgens een daling van het aantal huishoudens. Vervolgens was de constatering in de regio dat er met een toenemend vestigingsoverschot toch wat anders aan de hand was. De vraag nog wat gezien de groeiende toestroom naar de regio de keuze zou zijn. Die keuze is helder gemaakt. De regio zal doorgroeien.

De marktomstandigheden zijn vandaag wel een risico om die ambities waar te maken. Grote groepen mensen willen wonen, maar kunnen de huidige prijsniveaus niet aan. De nieuwbouwproductie is teruggevallen. Het binnenlands migratieoverschot groeit weer, maar er zitten meer woningen in de planning dan ooit!

Wonen is meer dan in decennia het geval was een landelijk politiek agendapunt geworden. De regio doet in die landelijke opgave volop mee. Normaalgesproken is het hoofdstuk over de regio een hoofdstuk dat gaat over de vraag wat er de komende jaren moet gebeuren. Die vraag is er eigenlijk nu niet. We hebben met zijn allen duidelijk neergezet wat er moet gebeuren. Het gaat nu vooral om de vraag hoe we dat gaan regelen.