Stichting

De Stichting Vastgoed Monitor biedt al sinds 2007 inhoudelijke en cijfermatige ondergrond voor visie en beleid voor de woningbouwprogrammering in de regio FV. Zowel in crisistijd als de economisch betere tijden blijkt dat informatie en kennisdelen zeer waardevol is voor de woningmarkt. Wij zijn dan ook blij dat de overheden (gemeenten en provincies) meer dan ooit het belang van monitoring inzien en hiervoor een belangrijke rol zien weggelegd voor onze stichting. Dit vraagt om een professionaliseringslag van onze Stichting. Dit voorstel geeft hiertoe een inzicht in hoe wij dit denken te bereiken en wat hiervoor nodig is.

De Stichting Vastgoed Monitor Regio Foodvalley is opgericht in januari 2007 en is een initiatief van een aantal ondernemers actief binnen de vastgoedsector in de regio Foodvalley. De Stichting streeft de volgende doelstelling na:

  • Het inzichtelijk maken van vastgoedontwikkelingen in het “economisch kerngebied” Regio Food Valley in zijn algemeenheid en specifiek de woon-, winkel- en bedrijven markt in deze regio door middel van rapportages in de vorm van een vastgoedmonitor welke jaarlijks medio juni gepresenteerd wordt en een 2-tal bijeenkomsten in het voor- en najaar. 
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen private en publieke belanghebbenden in de Regio Foodvalley

De vastgoedmonitor draagt bij aan een succesvolle programmering voor de woningbouw en het bedrijfseconomisch onroerend goed in de regio. De huidige marksituatie wordt afgezet tegen de ambities van de Food Valley. Analyses maken onderdeel uit van de themabijeenkomsten en jaarlijkse traditionele vastgoedmonitor. Deze bijeenkomsten komen met conclusies en aanbevelingen voor een optimale ruimtelijke inrichting en programmering van de Food Valley. De bijeenkomsten hebben tevens een netwerkfunctie. Het belang voor overheden, woningcorporaties, beleggers, bedrijfsleven en kennisinstituten is dat zij het netwerk en de uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruiken als beleidsmiddel en planningsdocument. 

Documenten