Bijeenkomsten

De Stichting Vastgoed Monitor Regio Food Valley organiseert jaarlijks medio juni een bijeenkomst waarop de vastgoedmonitor wordt gepresenteerd. Daarnaast is er een tweetal themabijeenkomsten, één in het voorjaar en één in het najaar.

 • news title

  Symposium Vastgoedmonitor 2020

  Hartelijk dank voor uw online bezoek aan ons jaarlijks symposium op 25 juni. Evenement gemist? Bekijk hier alles terug!

  26 juni 2020 | Ede
 • news title

  Themasymposium Wonen en Zorg

  Wonen en Zorg zijn sterk in ontwikkeling. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Veel mensen die nu intramuraal zijn gehuisvest, wonen vanaf 2021 zelfstandig in de wijk. Dat vraagt om vernieuwende woonvormen. Vastgoed en Zorg hebben elkaar daarvoor nodig. Hoe gaan we dat doen in Regio Foodvalley? Inspiratie, kennisdeling en discussie over de samenwerking tussen Vastgoed en Zorg staan centraal tijdens het symposium op 7 november. Er zijn veel inspirerende voorbeelden....

  7 november 2019 | Down Town Veenendaal, Tuinstraat 133 Veenendaal
 • news title

  Symposium Vastgoedmonitor 2019

  Symposium van de Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley op donderdag 20 juni 2019. Ontwikkelingen op de woningmarkt gaan razendsnel. De behoeften van de woonconsument veranderen ingrijpend. Hoe speelt u daarop in? Laat u informeren en inspireren tijdens het jaarlijkse symposium van de Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley. Primeur: Presentatie van de geheel vernieuwde, digitale Vastgoedmonitor 2.0 van regio Foodvalley. Met: debat, ontmoeting, feiten, cijfers, risico’s en sc...

  20 juni 2019 | Cunerakerk, Kerkplein 1 Rhenen, v.a. 15.00

Symposium Vastgoedmonitor regio Foodvalley 2018

Deze bijeenkomst is geweest. De presentaties van Co Verdaas en Jan Winsemius zijn nu te downloaden.

Zoals u van ons gewend bent zal Jan Winsemius van Bureau Middelkoop spreken over de actuele stand van zaken op de woningmarkt. Feiten en conclusies uit de Vastgoed-en planmonitor 2018. Speciale aandacht voor de thema’s migratie naar onze regio, sociale huur, duurzaamheid en flexibilisering.

Tevens hebben we Co Verdaas bereid gevonden om te komen spreken over thema: vóór de golf uit surfen. Met daarbij woningmarkt in Nederland en in het bijzonder de Regio Foodvalley. Hij zal onder meer ingaan op de constatering van de monitor dat slechts voor 5 jaar plancapaciteit heeft. Co Verdaas was gedeputeerde van Gelderland, staatssecretaris, adviseur va WUR en recent benoemd tot Hoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft, faculteit Bouwkunde. Thans adviseur bij OverMorgen.

Programma
15.30 uur start programma onder leiding van voorzitter Roel Kremers
15.35 uur opening door de burgemeester van Nijkerk
15.40 uur Voorstellen wethouders RO en volkshuisvesting Foodvalley
15.45 uur presentatie Co Verdaas, adviseur bij OverMorgen
16.25 uur presentatie Jan Winsemius, adviseur Bureau Middelkoop
17.05 uur debat o.l.v. Roel Kremers
17.35 uur Afsluiting en slotwoord met o.a. het aanbieden van de Monitor 2018 aan de burgemeester van Nijkerk
17.40 uur afsluiting en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Minisymposium Vastgoedmonitor regio Food Valley 2018

Op 7 maart jl. hebben we met ca. 80 vertegenwoordigers van provincie, gemeentes, woningcorporaties en marktpartijen in het Ontmoetingshuis in Veenendaal een interactieve middag gehad waarbij er een aantal thema’s zijn gepresenteerd, te weten:

 • Energiecoach Kortenoord Wageningen door Herbert Bosch (BPD)
 • Hoe zijn woco’s onderweg naar CO2 neutraliteit in 2050 door Afke Rond (Woningstichting Barneveld)
 • Energieloket van de gemeente door Teun v Roekel (Gemeente Veenendaal)
 • ParticulPagina'sier initiatief: energie coöperatie Hoom  door Robbert Desmette (Hoom)
 • Duurzaamheid voor bedrijven door Frans Zegers (Wageningen werkt duurzaam)
 • Energievoorziening& energie infrastructuur door Jacques van de Pers (Liander)
 • Duurzaamheid en bancaire financiering door Wout van Schuppen (Rabobank)