Woningmarkt

Er is nog steeds sprake van grote tekorten op de woningmarkt. Landelijk beleid is er enerzijds op gericht door regulering de betaalbaarheid van het aanbod te organiseren. Anderzijds is er een cyclus in gang gezet om de productie te stimuleren door daarover op regionaal niveau verstedelijkingsafspraken te maken. De onzekerheden liggen niet aan de vraagzijde. De behoefte zal aanhoudend groter zijn dan het aanbod.

De beleidsinzet lijkt voorlopig eerder een omgekeerd effect te hebben op de productie. mede onder invloed van rentestanden, economische onzekerheid en zeer hoge vraagprijzen, lijkt de productie eerder in te zakken dan te groeien. 

Het is nog onduidelijk wat het nieuwe kabinet wat dit betreft gaat brengen. Het lijkt erop dat bestaand beleid wordt voortgezet. Aan de andere kant wijst de ingreep met betrekking tot het afschaffen van de verplichte warmtepomp erop dat er wel degelijk op specifieke punten aanpassingen kunnen worden verwacht.

De regio kan de landelijke problemen niet oplossing. De enige mogelijkheid is om maximaal de eigen doelstellingen te realiseren. Dat blijft wel het risico van een aanzuigende werking met zich meebrengen, zodat de regionale inspanning maar in beperkte mate zal leiden tot verlichting van regionale kenlpunten op de woningmarkt.