Interview Simone van de Kuit

Simone van de Kuit van Stichting OpMaat:
“Het belang van de publiek-private samenwerking is echt enorm voor deze regio”

“Stichting OpMaat is een expertisecentrum op het gebied van betaalbare koopwoningen. Wij zijn participant geworden van Stichting Vastgoedmonitor omdat wij ons specifiek richten op starters op de woningmarkt.

Dat kunnen starters vanuit huis zijn, maar ook koopstarters die nu in sociale huurwoningen zitten. Wij hebben daar oplossingen voor en we denken graag mee met de Foodvalley bij het realiseren van de ambitie om 40.000 woningen te bouwen, waarvan dus een groot deel betaalbaar moet zijn. Hoe zorg je ervoor dat die woningen betaalbaar worden en ook blijven?”

Hoe typeer jij de ontwikkelingen van de vastgoedmonitor van de afgelopen jaren?

“Ik woon zelf in de gemeente Barneveld, in Voorthuizen. Ik heb vanuit het verleden gezien dat Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley vooral kijkt naar de ontwikkelingen op de woningmarkt: wat gebeurt er nu in de regio? Volgens mij is het veel meer gegroeid naar een organisatie waarin marktpartijen zoals projectontwikkelaars, de bouwers en ook de corporaties, de overheid vinden. Dus de gemeentes en de beide provincies. Het gaat veel meer om samenwerking.”

Woningnood is een groot maatschappelijk vraagstuk – wat kan de Vastgoedmonitor regio Foodvalley daar volgens jou concreet in betekenen?

“Het belang van de publiek-private samenwerking is echt enorm voor deze regio. Want wat je hier ziet dat zijn veel jongeren. Die zijn hier opgegroeid en willen hier gewoon blijven. Maar vind maar eens die betaalbare koopwoning. Dat lukt gewoon niet. Door de bizar gestegen prijzen en ook nog eens doordat veel mensen vanuit het Westen naar deze regio komen. Waardoor de prijzen nog harder stijgen.
En juist dan is zo’n samenwerking tussen markt en overheid extreem belangrijk. Om ervoor te zorgen dat die sociale koopwoningen er ook echt gaan komen.”

Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van Stichting OpMaat in Leusden