En we gaan door!

Wat kijken wij met veel plezier terug op ons zomersymposium van 16 juni j.l.! Fantastisch om van alle gemeenten een bestuurlijke inbreng te hebben gehad, weer een waardevolle update van de huidige woningmarkt en natuurlijk de lancering van ons jubileummagazine! Ook heerlijk om weer veel mensen live te ontmoeten en zoveel te kunnen netwerken.

Bestaansrecht

Het bestaansrecht van de Stichting Vastgoed Monitor Food Valley is hiermee wel weer bewezen. En we gaan door! We (markt, overheid, corporaties) kunnen het ons niet veroorloven om alleen maar tevreden terug te blikken, integendeel, de uitdagingen blijven zich opstapelen en daarmee de noodzaak steeds actueel in te spelen op de huidige thema’s en te blijven monitoren.

Najaar

We gaan dan ook door. Ons najaarssymposium zal in het teken staan van de ondertekende intentieverklaring door de gemeenten. Ook marktpartijen en corporaties zijn bezig zich te oriënteren op een gezamenlijke inbreng om bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort. En wij als Vastgoed Monitor zijn bereid om hierin een faciliterende rol te vervullen en ondersteunen daarom de intentieverklaring van harte. Want we zijn er nog lang niet. 

Uitdaging

Soms lijkt het realiseren van de Woonagenda steeds ingewikkelder te worden en hebben we de ene uitdaging nog niet gehad of dient de volgende zich alweer aan. Konden we het ons een paar jaar geleden nog veroorloven om ons te richten op één thema uit de woonagenda (bijv. duurzaamheid), dat is nu al lang niet meer aan de orde en moeten we steeds meer de thema’s in onderlinge samenhang bezien. Betaalbaarheid raakt aan duurzaamheid, duurzaamheid aan energie(armoede), armoede aan inflatie, energie aan stikstof, stikstof aan beschikbare ruimte, ruimte aan bereikbaarheid en inrichting van de openbare ruimte, bereikbaarheid aan zorg, zorg aan beschikbaarheid van passende woningen, enzovoorts.

Denken in mogelijkheden

We zullen daarom steeds in onderlinge afstemming met elkaar moeten komen tot oplossingen, oplossingen die niet altijd in beton gegoten kunnen worden, maar die een beroep doen op flexibiliteit en vooral vertrouwen in elkaar. We zijn blij dat wij als Stichting dat platform voor vertrouwen en flexibiliteit hebben kunnen bieden de afgelopen jaren. We zijn er trots op hoe we hierin de afgelopen jaren een professionaliseringsslag hebben gemaakt, zowel op het gebied van de samenwerking met de partijen, maar ook op het gebied van het up to date houden en digitaliseren van de monitor, de interactieve website en onze live bijeenkomsten.

Kortom, genoeg werk aan de winkel. Met z’n allen doorgaan en de schouders eronder zetten, dat is waarom we u graag weer zien op ons volgende symposium in het najaar om de genoemde intentieverklaring nader uit te werken!

Ik wens u een goede zomer toe en graag tot ziens!

Namens de Stichting Vastgoedmonitor Foodvalley,
Marieke Overduin, voorzitter

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda