Hoge woningprijzen en/of woningnood!

Lokaal, provinciaal en ook nationaal wordt onderkend dat de woning schaarste vraagt om extra inzet in de woningbouw, opdat er de komende jaren duizenden woningen extra worden gerealiseerd. Ook voor de FoodValley (in combinatie met de regio Arnhem/Nijmegen) is de discussie losgebarsten, waar kunnen boven de bestaande programmering extra woningen worden gebouwd! Het gesprek is in volle gang. 

Symposium

Op het symposium van onze Vastgoedmonitor van 17 juni j.l. spraken alle partijen met groot enthousiasme over varianten en kansen die een tempo versnelling biedt. Welke producten zouden moeten worden aangeboden en betreft dat dan binnenstedelijk bouwen en/of bouwen in nieuwe uitleggebieden. Heilige huisjes van stedenbouwkundige beperkingen zouden omver moeten, want er is “nood”.  Realisme gaat weer het nieuwe normaal worden. 

Nieuwe normaal

Onderdeel van dat nieuwe normaal is waarschijnlijk ook ruimte in huis creëren om een aantal dagen per week thuis te kunnen werken. Met z’n allen in de huiskamer werken gaat ‘m op den duur toch niet worden en een goede, duurzaam vormgegeven, werkplek is toch ook onontbeerlijk. Met andere woorden in de programmering moet rekening worden gehouden met de behoefte aan meer m2 woonruimte! Maar hoe moet dit worden gecombineerd met de sterk stijgende bouwkosten? Uitdagingen te over om aan dit vraagstuk het hoofd te bieden.

Starters

Tegelijkertijd dringt de vraag zich op hoe kan zo worden gebouwd en vermarkt dat starters weer op de woningmarkt terecht kunnen. Gemeenten en bouwers/ontwikkelaars wringen zich in duizend bochten om woningen voor het goedkope segment te kunnen aanbieden! Maar wat als deze woningen met een aantal jaren weer op de markt komen? Hoe blijven deze woningen beschikbaar voor het goedkope segment? De liberalisatie van de woningmarkt heeft veel goede dingen gebracht, maar wat meer blijvende afspraken over prijsbehoud in het segment zou nu wel heel handig zijn! Om hier meer vorm en inhoud aan te kunnen geven moeten overheden en bouwers de handen ineen slaan en openstaan voor onorthodoxe maatregelen en afspraken. 

Tijd om samen de handen uit de mouwen te steken.

Aart de Kruijf
Voorzitter RVA Vastgoedmonitor 

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda