Met alle participanten op stap in de regio

Door Wouter van den Top – bestuurslid Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley

2 november

Op donderdag 2 november hadden we ons jaarlijkse participantenuitje, dit jaar in het teken van de regio! De meeste uitjes van de afgelopen jaren stonden in het teken van bezoeken buiten de regio, ook zeer interessant. Maar als bestuur wilden we het dit jaar anders doen en de Regio Foodvalley met allerlei mooie initiatieven en uitdagingen op de kaart zetten en hier inspiratie uithalen!

Ander woonconcept in Voorthuizen

Het thema trok extra mensen, vertegenwoordigt uit de Provincies Utrecht en Gelderland, Gemeentes, woningcorporaties en de verschillende marktpartijen. We bezochten als eerste het Voorthuis, een schitterend recent opgeleverd concept waarin jong, op het kinderdagverblijf, en oud maar ook dementerenden met zorg, hun onderdak hebben gevonden. Op de begane grond is een centrale buurtkamer voor de ontmoeting van de mensen uit het gebouw en de woonwijk. Het complex is door Woningstichting Barneveld gerealiseerd in Voorthuizen.

Het Voorthuis – Samen leven (het-voorthuis.nl)

Wijk Bloemendal in Barneveld

Met de bus vervolgden we onze trip naar de wijk Bloemendal in Barneveld waar hele diverse woningmilieus worden en zijn gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn tinyhouses, verplaatsbare woningen. In de nabijheid wordt binnen afzienbare tijd een AZC gerealiseerd, met de uitstraling van gebruikelijke woningbouw. Door Bennie Wijnne werd toegelicht dat er forse uitdaging zit in de toekomstige infrastructuur nabij de aansluitingen met A30/A1.  Van belang ook om als Regio hierin gezamenlijk op te trekken.

Thuis in Bloemendal - Nieuwbouw in Barneveld

Strategisch gesprek

Afsluitend kwamen we aan bij Farm Fields in Wekerom en gingen we als partijen in gesprek en in elkaars rollen kruipen als die van overheid, woningcorporaties en marktpartijen. Om de uitdagingen nog beter te kunnen aangaan is het begrijpen van elkaars rollen en belangen. Dit leverden nieuwe inzichten en inspiraties op waarmee we verder kunnen.

De Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley staat in voor de verbinding van de partijen, door middel van ontmoeting en verschillende symposia wordt dit vormgegeven. Zo worden concrete stappen gezet in plezierige samenwerkingen en resulteert dit in de realisatie van de verschillende woningbouwambities. 

Blijf de ontwikkelingen volgen op vastgoedmonitorfoodvalley.nl

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda