Samenwerken

Een nieuwjaar, 2021, een geheel andere start dan een jaar geleden, dit geeft nieuwe uitdagingen in de vastgoed voor onze regio Foodvalley en geeft nog meer aan hoe belangrijk het is om samen te werken.

Terugblikkend

2020 een bouwjaar van vele woningen in de regio Foodvalley, in alle gemeenten zijn vele woningen gebouwd. Op locaties nabij het centrum (inbreidingslocaties) en op locaties aan de randen van de dorpen/steden. Een bittere noodzaak gezien de grote behoefte naar woningen, niet alleen vanuit de groei van de eigen inwoners, maar ook vanuit de omliggende plaatsen is de regio in trek. Deze druk geeft ook spanning op de huizenprijzen en de betaalbaarheid. Zeker ook gezien de lage hypotheekrente momenteel en de prognose hypotheekrente 2025. In het afgelopen jaar zijn we bij diverse woonvisies of beleidsstukken van gemeenten betrokken geweest en ook daarin werd deze situatie onderkend. Deze vastgoed analyse geeft een gezamenlijke opgave voor 2021 en verder.

Vooruitblikkend

De Stichting Vastgoedmonitor staat voor ontmoeten en kennis delen, tegenwoordig ook veelal digitaal, tussen Gemeente, Corporaties en marktpartijen. Om de opgave van vraag in de woningmarkt goed te kunnen bedienen hebben we elkaar nodig om deze uitdaging met elkaar aan te pakken!

Vraag en aanbod

Een jongere wil graag wonen in zijn sociaal bekende omgeving, hoe zorgen we dan voor een goede woning die past bij de prijs die hij kan betalen. Bij de start van nieuwe projecten is het van belang kennis te delen met elkaar, dat begint al bij de beleidsmakers van de Gemeente, die de kennis nodig hebben van wat in de markt wordt gevraagd. Dat gesprek moet breed gevoerd worden omdat de gemeentes in de regio tegen vaak dezelfde uitdagingen aanlopen.

Een oudere wil over het algemeen vaak blijven wonen in hetzelfde dorp, de huidige woning is meestal niet toereikend om op een goede manier van wonen en slapen op 1 laag te realiseren. Ook deze vraag moet op de juiste locaties, bij voorkeur op korte afstand van voorzieningen.

Samenwerken

Samenwerken juist in 2021 noodzakelijk om de druk op de woningmarkt goed aan te pakken en afstemming met elkaar, gemeente, corporaties en markt, te hebben om de goede beslissingen te kunnen nemen! De Stichting Vastgoedmonitor zal daarom ook dit jaar weer meerdere (online) bijeenkomsten organiseren en de data op de site up to date te houden.

Wouter van den Top
Bestuurslid en directeur De Bunte Vastgoed Oost BV

#regiofoodvalley#woningmarkt#vastgoed#wonen#woonagenda