Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

Ieder najaar verschijnt er een nieuwe versie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Deze geeft cijfermatig inzicht in vraag naar en aanbod van studentenhuisvesting. Op 7 oktober tijdens het landelijk webinar studentenhuisvesting staat de monitor 2021 centraal. 

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting schetst een beeld van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende acht jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Ook betaalbaarheid, woonwensen en internationale studenten komen aan bod.