Wonen Met Een Hoofdletter

Tegenwoordig schrijf je Wonen met een hoofdletter… Echt waar! 
Iedereen wil wonen. Iedereen wil veilig wonen. En iedereen wil betaalbaar en duurzaam wonen. En o ja, iedereen wil bereikbaar wonen en graag in een groene omgeving. Immers, mede door Corona vinden we het belangrijk ook wat natuur en ontspanning in de buurt te hebben.

Veranderde maatschappij

Daarnaast verandert de opgave voor de woningmarkt omdat de maatschappij verandert. Door de toenemende vergrijzing, meer eenpersoonshuishoudens, extramuralisering (meer mensen met ‘een rugzakje’ in bestaande wijken), migratie en groei, maar ook nieuwe technologische ontwikkelingen. De opgave is 40.000 huizen erbij in Food Valley de komende jaren!

Waarom de Hoofdletter?

Dit alles zorgt voor Wonen Met Een Hoofdletter. Zowel bij de verschillende doelgroepen, als bij corporaties, beleggers, ontwikkelaars, overheid, financiers, makelaars, verzekeraars, etc. En dan heb je het vrij snel daarna over de Vastgoed Monitor Food Valley; en dat was al met een hoofdletter…

Samenwerkingspartners

Als voorzitter van de Stichting Vastgoed Monitor Food Valley heb ik pas een digitaal rondje langs de velden gemaakt en gemerkt hoe groot de behoefte is aan uitwerking van thema’s op het gebied van Wonen. Wethouders van gemeenten willen graag dat we meedenken over ‘Wonen en Zorg’, de verstedelijkingsstrategie, duurzaamheid, de stikstofproblematiek, de verdeling van ruimte, vrijkomende agrarische bebouwing, huisvesting voor migranten en statushouders. Corporatiedirecteuren willen de opgave voor de sociale woningbouw in relatie tot het tekort aan beschikbare middelen bespreken, maar ook nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses, hofjeswoningen of Hotelwoningen. En in het algemeen hoor ik de wens om vooral meer langdurige samenwerkingen met elkaar aan te gaan tussen marktpartijen, corporaties en overheden.

Welnu, dat is precies wat onze Stichting realiseert door de symposia en de jaarlijkse monitor. De Stichting Vastgoed Monitor is van grote betekenis als het gaat om verbinding tussen verschillende partijen (vooral tussen markt, corporaties en overheid), om de samenwerking te bevorderen en om kennisbijeenkomsten te organiseren.

Terugblik kennissessie

Onlangs hadden we online de goed bezochte kennissessie over de opgave van de 40.000 woningen erbij in de regio Food Valley. Heel mooi om te zien dat we de kennis en de opgave van dit thema hebben kunnen vergroten met de bijdrage van deskundige en bevlogen mensen; u kunt trouwens de presentaties en impressie ervan terugzien op onze site.

Binnenkort (17 juni) hebben we weer ons jaarlijkse symposium met de presentatie van de nieuwste feiten en cijfers. We zorgen voor een hybride (zowel digitaal als fysiek) bijeenkomst op een toplocatie in Veenendaal. U komt toch ook?! Graag tot dan!

Marieke Overduin
Voorzitter Stichting Vastgoed Monitor Food Valley

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda


Foto is gemaakt tijdens het interview met het bedrijf Mediatuin in opdracht van regiobureau Food Valley. Binnenkort verschijnt het filmpje om het onderwerp Wonen in onze regio weer eens goed voor het voetlicht te brengen. Natuurlijk met een hoofdletter!