Woningbouwopgave stijgt naar 981.000 tot en met 2030

Door Gerben Hartkamp – bestuurslid Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley

Woningtekort nog hoger dan verwacht.

Het woningtekort stijgt dit jaar van 3,9% naar 4,8%. Dit blijkt uit de Primosprognose 2023 van ABF Research. De prognose laat zien dat per 1 januari 2031 het aantal huishoudens naar verwachting met 110.000 meer zal stijgen dan in de vorige prognose werd verwacht. Deze hogere groei komt voor meer dan de helft door extra bevolkingsgroei, die op haar beurt geheel wordt veroorzaakt door migratie. Daarnaast speelt de zogenoemde huishoudverdunning en ouderen die langer thuis wonen een rol. De prognose is dat tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen nodig zijn. Dat zijn er 45.000 meer dan in de regionale Woondeals zijn afgesproken onderling. Nu zullen de verbindingen nader moeten worden aangehaald met corporaties en marktpartijen om te komen tot verwezenlijking van deze afspraak. 

Ondanks val kabinet moet woningbouw versnellen

De woningnood is groot in Nederland. Uit recente cijfers blijkt dat er meer woningen nodig zijn dan gedacht en dat de vergunningsverlening stokt. Het demissionair kabinet moet niet in de pauzestand gaan komen maar juist dit moment aangrijpen om extra gas te geven. Dat bepleit ook Koninklijke Bouwend Nederland, NEPROM, NVM en Vereniging Eigen Huis.

De val van het kabinet is extra zorg voor de stagnerende woningbouw en het oplopende aantal woningzoekenden. De urgentie is groot, er is geen tijd te verliezen en in het belang van woningzoekenden is het noodzakelijk om alles op alles te zetten om de woningbouw niet alleen door te laten gaan, maar juist te versnellen. Daarnaast bepleit ik actie op flankerende dossiers, zoals klimaatbeleid, bereikbaarheid en de stikstofproblematiek, omdat die rand voorwaardelijk zijn voor de bouw van huizen.

Blijf de ontwikkelingen volgen op onze website!

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda