Woningmarkt blijkt Coronaproof

Met de laatste maand van het jaar voor de deur, snakt een ieder naar versoepeling van de maatregelen. Hopelijk volgt die versoepeling komend jaar snel, waarbij we weer kunnen gaan genieten van de normale dingen van het leven met de daarbij behorende sociale activiteiten.

Gezondheid staat uiteraard voorop, dus de maatregelen zijn meestal wel begrijpelijk. Toch zijn vele branches in ons land vreselijk hard getroffen door de maatregelen. Waar sommige deskundigen in het begin van het jaar elkaar nog tegenspraken ten aanzien van verwachtingen voor de economie, is inmiddels voor de getroffen bedrijfstakken een pijnlijke tussenstand op te maken. 

Meer aandacht voor de eigen woonplek

Andere ontwikkelingen zijn dat vele kantoren momenteel onbezet zijn door het vele thuiswerken. Het lang thuis zijn in combinatie met de maatregelen ten aanzien van sociale bezigheden heeft kennelijk gezorgd voor meer aandacht voor de eigen woonplek en het welbevinden daarin. Met als gevolg dat de bouwmarkten de vraag nauwelijks aan lijken te kunnen omdat men massaal het eigen huis in orde maakt. De verduurzaming van de woningen veel meer dan ooit wordt aangepakt en dat veel mensen kennelijk ook de mogelijkheid van verhuizen onderzoeken. 

Koopwoningmarkt

Als de balans voor de koopwoningmarkt wordt opgemaakt voor wat betreft de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, dan kan ondanks de twee Coronagolven wel worden gesteld dat de woningmarkt qua verkoop en prijsstijging Coronaproof blijkt te zijn.  Van afgenomen vraag is geenszins sprake, van stagnatie in de verkoop eveneens niet, de prijzen verbreken oude records. 

Data

De Stichting Vastgoed Monitor volgt al deze ontwikkelingen op de voet, en registreert deze ook. Daarmee wordt inzicht gegeven in feitelijke data per regio en gemeenten binnen de regio Food Valley omtrent o.a. prijsontwikkelingen, woningtekorten, planvoorraden. Samen met overheden, woningcorporaties, financiële instellingen, makelaars en marktpartijen wordt deze informatie vergaard en met u gedeeld. Hier kan vervolgens op worden gestuurd door betrokkenen. Jaarlijks worden deze data en cijfers gepresenteerd tijdens ons Symposium en op onze site bijgewerkt. Daarnaast wordt de planmonitor ook 2 x per jaar gewerkt en deze is ook op de site te vinden. 
Naast deze feitelijke informatie wordt ook veel woningmarkt gerelateerde ontwikkelingen gedeeld middels de (momenteel online-)kennissessies, waarvan onze najaar kennissessie “Nieuwe energie in woningen” recent heeft plaatsgevonden. Deze sessie e.a. zijn nog terug te zien via onze website www.vastgoedmonitorfoodvalley.nl.  Wij nodigen u van harte uit onze website te bezoeken!

Stichting Vastgoed Monitor regio Food Valley

Om de Vastgoedmonitor jaarlijks te kunnen presenteren in een symposium, de vastgoedrapportages te kunnen ontwikkelen en ieder kwartaal een bijeenkomst te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van onze participanten, die ons financieel steunen. Mocht u hierin ook interesse hebben, nodigen  wij u van harte uit contact op te nemen via onze website.  

We wensen u alvast een fijne afsluiting van het jaar toe in alle gezondheid voor u en uw dierbaren. 

Coen Hoogendijk,
bestuurslid en directeur Van Grootheest Bouwgroep BV

#regiofoodvalley#woningmarkt#vastgoed#wonen#woonagenda