Woondeal gesloten!

Door Wouter van den Top – bestuurslid Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley

De woondeal voor de Foodvalley is een feit

Mede vanuit de afspraken die provincies en het Rijk hebben afgesproken. Het was een intensieve periode waarin veel gewikt en gewogen is, maar nu is de woondeal ondertekend en kunnen de mouwen worden opgestroopt. Met deze deal is een verbinding en verplichting neergezet tussen de overheden onderling. Nu zullen de verbindingen nader moeten worden aangehaald met corporaties en marktpartijen om te komen tot verwezenlijking van deze afspraak. 

Rol Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley

Hierbij zien wij onze rol als Stichting Vastgoedmonitor ook als een door (overheids)partijen gewaardeerde positie voor de Regio Foodvalley. Als Stichting Vastgoedmonitor zijn wij voortdurend bezig om de onderlinge banden tussen overheden, corporaties en marktpartijen te onderhouden, dit gebeurd door inhoudelijke netwerkbijeenkomsten. Vanuit de 3 disciplines worden bijdragen geleverd aan deze bijeenkomsten. Deze bijdragen zijn bijvoorbeeld sprekers en/of een bijdrage aan de onderwerpen. Voor 5 april staat als onderwerp de verbinding en hoe te komen tot realisatie van de afspraken centraal. 

Toekomst

Nu helder is was de inhoud van de woondeal is voor de komende jaren, is de grote vraag, hoe te komen tot de realisatie hiervan. Want de uitdagingen om 2/3 betaalbaar te realiseren is groot. Maar met de tijdige inzet van kennis en expertise van marktpartijen en corporaties zal hier een belangrijke impuls aangegeven kunnen worden. De bijdrage van de marktpartijen aan de overheid is dat door capaciteitsproblemen van personeel, om de planvorming en de planonderzoeken op te pakken door marktpartijen. Hiermee zal de gemeente zich alleen opstellen als partij die kaders stelt en faciliteert. Zodat de voortgang daarin nog meer kan worden gerealiseerd, van de gewenste realisatie van de woondeal. Zo zijn er verschillende manieren om te komen tot versnelling van de planprocedures!

Wij zien u graag op 5 april.

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda