Uitdagingen en versnellen

Door Wouter van den Top – bestuurslid Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley

Inmiddels ontvangt Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley steeds meer bekendheid, door onder meer het organiseren van inspiratielunches en een hoofdsymposium. Afgelopen inspiratielunch d.d. 28 februari jl. was het onderwerp versnellen van de woningmarkt. Daarbij mochten we ongeveer 80 gasten verwelkomen bij de aula van Universiteit Wageningen. Een waar succes!

Onder leiding van dagvoorzitter, Arnoud Leerling, werd tijdens de lunch gesproken door Peter Boelhouwer en Jos Feijtel. Zij namen ons mee in de landelijke cijfers over de uitdagingen die er staan. Waarbij Jos (mede als voorzitter van de Versnellingstafel Regio Foodvalley) het meer over de regionale opgave had. Door de aanwezigheid van gasten uit verschillende achtergronden, overheid (provincie en gemeente), regionale woningcorporaties en diverse marktpartijen ontstond een aansprekend debat.

O.a. door de volgende 4 stellingen:

  1. Beter 10 kleine projecten dan 1 groot project
  2. Voor Vleermuizen wordt sneller een huis gebouwd
  3. De overheid moet bij tenders en grondverkoop een bouwplicht opleggen
  4. Jongeren verdienen meer aandacht dan ouderen in woningbouwplannen

Aan de hand hiervan zijn verschillende punten aangedragen om aandacht aan te geven:

  1. Straatje erbij
  2. Juiste woningaanbod voor senioren
  3. Standaardiseer duurzaamheidsaspecten  
  4. Meer service en gemak voor senioren bij verhuizing
  5. Starters moeten zich realiseren dat ze mogelijk starten in een kleinere woning
  6. Sleutelprojecten van woondeal goed in kaart brengen over de kansen/bedreigingen en planning

De presentaties staan hier op onze website.

Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het hoofdsymposium op dinsdag 18 juni 2024, we zien uit naar wederom een vruchtbaar contact tussen de participanten en geïnteresseerden.

De Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley staat in voor de verbinding van de partijen, door middel van ontmoeting en verschillende symposia wordt dit vormgegeven. Zo worden concrete stappen gezet in plezierige samenwerkingen en resulteert dit in de realisatie van de verschillende woningbouwambities. 

Blijf de ontwikkelingen volgen op onze website!

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda