BIJEENKOMSTEN

De Stichting Vastgoed Monitor Regio Food Valley organiseerd jaarlijks medio juni een bijeenkomst waarop de vastgoedmonitor wordt gepresenteerd. Daarnaast zijn er een 2-tal bijeenkomsten in het voor- en najaar.

 


TERUGBLIK

 

11 april 2019 | Dorpshuis-Zalencentrum ‘De Belleman’, Eendrachtstraat 97 te Zwartebroek

Inspiratie bijeenkomst Flexibiliteit en Differentiatie in de regio Food Valley

 

 

In het kader van de regionale woonagenda 2.0 is de regio FoodValley aan de slag gegaan met Middenhuur. Stichting Vastgoedmonitor FoodValley heeft samen met adoptiegemeente Wageningen een bijeenkomst georganiseerd waarbij de aanwezigen hebben meegedacht over het onderzoeken en stimuleren van meer middeldure huurwoningen in FoodValley voor doorstroming vanuit sociale huur en tevens voor het creëren van woonkansen voor middeninkomens.
De conclusies van deze middag volgen nog. De presentatie is al wel beschikbaar.
 
Op het symposium waren er vertegenwoordigers van ontwikkelaars, installatietechnische en bouwkundige aannemers, beleggers, woningcorporaties en vertegenwoordigers en bestuurders van provincies en gemeenten in de regio Food Valley. 

 

Bekijk foto'sDownload presentatie 

 


 

1 november 2018 | Junushoff, Plantsoen 3 te Wageningen

Inspiratie bijeenkomst Middenhuur in de regio Food Valley

 

 

In het kader van de regionale woonagenda 2.0 is de regio FoodValley aan de slag gegaan met Middenhuur. Stichting Vastgoedmonitor FoodValley wil u daar samen met adoptiegemeente Wageningen graag bij betrekken en nodigt u uit mee te praten en te denken over het onderzoeken en stimuleren van meer middeldure huurwoningen in FoodValley voor doorstroming vanuit sociale huur en tevens voor het creëren van woonkansen voor middeninkomens.

 

Op het symposium verwachten wij vertegenwoordigers van ontwikkelaars, installatietechnische en bouwkundige aannemers, beleggers, woningcorporaties en vertegenwoordigers en bestuurders van provincies en gemeenten in de regio Food Valley. Kom dus mee discussiëren!

 

Het programma van deze middag start met een aantal korte pitches van (ervarings)deskundigen van diverse disciplines (o.a. beleidsmakers, beleggers, verhuurders, makelaars, ontwikkelaars). Ook proberen we de feiten en cijfers rond de middeldure huur in beeld te brengen. Daarna wordt aan een aantal discussietafels verder gediscussieerd over verschillende thema’s.

 

Bekijk foto'sDownload presentatie 

 


 

18 oktober 2018 | Utrecht

Excursie infocentrum Leidsche Rijn en DomUnder

 

Het bestuur van de Stichting Vastgoed Monitor Food Valley kijkt met veel plezier terug op de geslaagde excursie naar het infocentrum Leidsche Rijn en DomUnder. Er was volop gelegenheid tot ontmoeting en netwerken; onder de bezielende leiding van Bob (DomUnder) en Marjolein (Leidsche Rijn) hebben we leerzame ervaringen opgedaan over verleden en toekomst en daarmee voor nu; het eten was in een geweldige ambiance en van goede kwaliteit! En ja, we waren blij dat ook de bus het weer deed en veilig terugbracht.

We willen jullie daarom allen hartelijk danken voor de deelname en zien uit naar een verdere plezierige samenwerking in de toekomst!
 
Met een hartelijke groet namens het gehele bestuur,
Marieke Overduin

 

Bekijk foto's

 


 

21 juni 2018 | Landgoed Salentein

Symposium Vastgoedmonitor regio Food Valley 2018

 

Zoals u van ons gewend bent zal Jan Winsemius van Bureau Middelkoop spreken over de actuele stand van zaken op de woningmarkt. Feiten en conclusies uit de Vastgoed-en planmonitor 2018. Speciale aandacht voor de thema’s migratie naar onze regio, sociale huur, duurzaamheid en flexibilisering.
 
Tevens hebben we Co Verdaas bereid gevonden om te komen spreken over thema: vóór de golf uit surfen. Met daarbij woningmarkt in Nederland en in het bijzonder de Regio Foodvalley. Hij zal onder meer ingaan op de constatering van de monitor dat slechts voor 5 jaar plancapaciteit heeft. Co Verdaas was gedeputeerde van Gelderland, staatssecretaris, adviseur va WUR en recent benoemd tot Hoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft, faculteit Bouwkunde. Thans adviseur bij OverMorgen.

 

Programma

 • 15.30 uur start programma onder leiding van voorzitter Roel Kremers
 • 15.35 uur opening door de burgemeester van Nijkerk
 • 15.40 uur Voorstellen wethouders RO en volkshuisvesting Foodvalley
 • 15.45 uur presentatie Co Verdaas, adviseur bij OverMorgen
 • 16.25 uur presentatie Jan Winsemius, adviseur VGG Middelkoop
 • 17.05 uur debat o.l.v. Roel Kremers
 • 17.35 uur Afsluiting en slotwoord met o.a. het aanbieden van de Monitor 2018 aan de burgemeester van Nijkerk
 • 17.40 uur afsluiting en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Bekijk foto's

 


 

7 maart 2018 | Locatie

Minisymposium Vastgoedmonitor regio Food Valley 2018

 

Op 7 maart jl. hebben we met ca. 80 vertegenwoordigers van provincie, gemeentes, woningcorporaties en marktpartijen in het Ontmoetingshuis in Veenendaal een interactieve middag gehad waarbij er een aantal thema’s zijn gepresenteerd, te weten:

 • Energiecoach Kortenoord Wageningen door Herbert Bosch (BPD)
 • Hoe zijn woco’s onderweg naar CO2 neutraliteit in 2050 door Afke Rond (Woningstichting Barneveld)
 • Energieloket van de gemeente door Teun v Roekel (Gemeente Veenendaal)
 • ParticulPagina'sier initiatief: energie coöperatie Hoom  door Robbert Desmette (Hoom)
 • Duurzaamheid voor bedrijven door Frans Zegers (Wageningen werkt duurzaam)
 • Energievoorziening& energie infrastructuur door Jacques van de Pers (Liander)
 • Duurzaamheid en bancaire financiering door Wout van Schuppen (Rabobank)

 

Download presentatie

 


 

28 juni 2017 | Schaffelaartheater Barneveld

Symposium Vastgoedmonitor regio Food Valley 2017

 

Ruim 85 (vastgoed)ondernemers bezochten op 28 juni het symposium in Barneveld. Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw gaf in het Schaffelaartheater zijn visie op de toekomstige woningmarkt. Hij presenteerde een economische analyse over de landelijke vastgoedmarkt en sprak verwachtingen uit voor onze regio. Jan Winsemius van VGG Middelkoop zette traditioneel de cijfers van de woningmarkt in onze regio op een rij. De onderzoeker blikte ook vooruit op de planmonitor.

 

 


 

16 juni 2016 | Muziekcentrum ‘t Podium Renswoude

Symposium Vastgoedmonitor regio Food Valley 2016

 

Op donderdag 16 juni 2016 presenteerden wij de huidige feiten en cijfers tijdens een symposium in Muziekcentrum ‘t Podium, Nijborg 2 in Renswoude. Bekijk hier de nieuwste Vastgoedmonitor FoodValley van 2016!