Symposium donderdag 21 juni 2018

 

Zoals u van ons gewend bent zal Jan Winsemius van Bureau Middelkoop spreken over de actuele stand van zaken op de woningmarkt. Feiten en conclusies uit de Vastgoed-en planmonitor 2018. Speciale aandacht voor de thema’s migratie naar onze regio, sociale huur, duurzaamheid en flexibilisering.

 

Tevens hebben we Co Verdaas bereid gevonden om te komen spreken over thema: vóór de golf uit surfen. Met daarbij woningmarkt in Nederland en in het bijzonder de Regio Foodvalley. Hij zal onder meer ingaan op de constatering van de monitor dat slechts voor 5 jaar plancapaciteit heeft. Co Verdaas was gedeputeerde van Gelderland, staatssecretaris, adviseur va WUR en recent benoemd tot Hoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft, faculteit Bouwkunde. Thans adviseur bij OverMorgen.

 

Programma

15.30 uur start programma onder leiding van voorzitter Roel Kremers
15.35 uur opening door de burgemeester van Nijkerk
15.40 uur Voorstellen wethouders RO en volkshuisvesting Foodvalley
15.45 uur presentatie Co Verdaas, adviseur bij OverMorgen
16.25 uur presentatie Jan Winsemius, adviseur VGG Middelkoop
17.05 uur debat o.l.v. Roel Kremers
17.35 uur Afsluiting en slotwoord met o.a. het aanbieden van de Monitor 2018 aan de burgemeester van Nijkerk
17.40 uur afsluiting en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

 

BEKIJK FOTO'S

 


 

Minisymposium Vastgoedmonitor regio Food Valley 2018

 

Op 7 maart jl. hebben we met ca. 80 vertegenwoordigers van provincie, gemeentes, woningcorporaties en marktpartijen in het Ontmoetingshuis in Veenendaal een interactieve middag gehad waarbij er een aantal thema’s zijn gepresenteerd, te weten:
 

  1. Energiecoach Kortenoord Wageningen door Herbert Bosch (BPD)

  2. Hoe zijn woco’s onderweg naar CO2 neutraliteit in 2050 door Afke Rond (Woningstichting Barneveld)

  3. Energieloket van de gemeente door Teun v Roekel (Gemeente Veenendaal)

  4. Particulier initiatief: energie coöperatie Hoom  door Robbert Desmette (Hoom)

  5. Duurzaamheid voor bedrijven door Frans Zegers (Wageningen werkt duurzaam)

  6. Energievoorziening& energie infrastructuur door Jacques van de Pers (Liander)

  7. Duurzaamheid en bancaire financiering door Wout van Schuppen (Rabobank)

 

De presentaties die gegeven zijn kunt u hieronder downloaden:
 

DOWNLOAD DE PRESENTATIE

 

INITIATIEFNEMERS